ÚVOD – novinky

D ô l e ž i t é   ! ! !

Popis inštalácie verzie Centrála 3.04 – zapracovaný nový komunikačný modul IVES Košice pre USEP (kliknite sem pre zobrazenie/stiahnutie)
- verziu je potrebné inštalovať od 06.05.2019 z dôvodu zmeny v komunikácií modulu USEP ( IVES Košice) ! ! !
- inštalácia je možná len na verziu Centrála 3.03 ! ! !

 

Centrála a EVO + vzdialená technická podpora
tv_centrala s už integrovaným lustrovaním EČV v databáze Ministerstva vnútra SR  ako aj samostatný modul EVO pre lustrovanie EČV vozidiel z databázy Ministerstva vnútra SR. Tiež boli služby k programu Centrála rozšírené o možnosť vzdialenej podpory prostredníctvom nástroja TeamViewer. (vzdialená inštalácia, servis, … )

Aktualizovaný cenník s popisom a termínom uvedenia softvérov do prevádzky nájdete TU  prezentacia odkaz

CENTRÁLA verzie 3.04 s možnosťou lustrovania vozidiel priamo v databáze EVO Ministerstva vnútra SR !!! Súčasný používatelia majú aktualizáciu v cene. CENTRÁLA verzie 4.5.51 bude obsahovať moduly: * EVO (Evidencia vozidiel MINV SR pre lustrovanie EČV v reálnom čase priamo z programu Centrála) * CESDaP (Centrálna evidencia správnych deliktov a priestupkov MINV pre lustráciu, a automatickú aktualizáciu/správu priamo z programu Centrála bez nutnosti duplicitného zadávania priestupkov do WEB rozhrania s rozšírenými možnosťami a väzbami evidencie ktorá je doplnená o ďalšie evidencie a položky ktoré uľahčujú správu agendy + fotky, videá, ďalšie textové a iné dokumenty) * USEP/REGOB modul zostáva zachovaný a termín prechodu na CESDaP  je používateľsky voliteľný (USEP bude v budúcnosti nahradený evidenciou CESDaP, nie je možné z logických dôvodov súbežné použitie uvedených riešení !)   Dôležité pre pripojenie do ÚSEP !!! Od 01.10.2015 je potrebné z dôvodu zmeny prístupového certifikátu pre prístup do ÚSEP (spravuje IVES Košice) prostredníctvom integračného rozhrania z programu CENTRÁLA nainštalovať do všetkých počítačov z ktorých sa pristupuje z programu CENTRÁLA do ÚSEP  bezpečnostný certifikát podľa pokynov na nasledovnej stránke prevádzkovateľa ÚSEP :  http://www.vsnet.sk/cert.html   Pripravuje sa nový produkt s označením CENTRÁLA 4.5.51 Pre viac informácii o uvedenom produkte kliknite sem !