CENTRÁLA 3.04 nová !!!

D ô l e ž i t é   ! ! !

Popis inštalácie verzie Centrála 3.04 – zapracovaný nový komunikačný modul IVES Košice pre USEP (kliknite sem pre zobrazenie/stiahnutie)
- verziu je potrebné inštalovať od 06.05.2019 z dôvodu zmeny v komunikácií modulu USEP ( IVES Košice) ! ! !
- inštalácia je možná len na verziu Centrála 3.03 ! ! !

 

Softvér pre mestské a obecné polície vyvinutý špeciálne pre zjednodušenie a urýchlenie každodennej práce mestských a obecných policajtov využívajúc výhody a možnosti výpočtovej techniky, prípadne počítačovej siete.

Posledná verzia programu CENTRÁLA v. 3.04 je určená pre operačné systémy Microsoft Windows 98SE /NT /2000 /XP /Vista/W7/W8/W8.1

NOVINKA !!! CENTRÁLA verzie 3.04 s možnosťou lustrovania vozidiel priamo v databáze EVO Ministerstva vnútra SR !!! Súčasný používatelia majú aktualizáciu v cene.

AGENDY PROGRAMOVÉHO BALÍKA CENTRÁLA
• Evidencia priestupkov
• Evidencia vozidiel
Komunikácia s USEP+REGOB (Ústredná evidencia priestupkov Ministerstva vnútra SR + Register obyvateľov) – komunikácia v reálnom čase, alebo dávkové spracovanie !!!
• Automatizovaný export údajov pre PZ SR podľa §108 ods.2 zák. 8/2009 Z.z. (novelizovaného zák. 313/2011 Z.z.) s platnosťou od 01.11.2011
• Kniha udalostí
• Organizačný manažment prístupových práv
• Hlásenie o výkone služby
• Priebeh služby
• Monitor hliadok
• Prevádzkové jednotky
• Evidencia psov
• Evidencia zamestnancov
• Parkovacia služba
• Odťahová služba
• Uzamkýnacie zariadenia
• Služobná korešpondencia
• Evidencia služobných vozidiel
• Evidencia pokutových blokov (hotovosť, šek)
• Skladové karty zásob
• Evidencia trestných činov
• Evidencia predvedených osôb
• Evidencia telefónnych automatov a anonymov
• Jednorázové tlačivá
• Právne normy
• Pošta (medzi užívateľmi)
• Tel. zoznam verejný/súkromný
• Evidencia vstupu do budovy
• Diár /Schránka / Zásobník
• Štatistika kódov priestupkov
• Evidencia ostatných činností
• Výkaz štatistických údajov správy o činnosti obecnej polície podľa Zz. č. 532/2003
• Bodovník realizovaných výkonov (priestupky, ostatné činnosti)