CENTRÁLA 4.5.51

O čom je pripravovaná nová verzia CENTRÁLA 4.* ?

• v prvom rade ide o zmenu po technologickej stránke ukladania dát. Prechádza sa na klient/server spracovanie prostredníctvom databázy FIREBIRD. Bola oddelená programová vrstva od dátovej. Databáza môže byť prevádzkovaná na lokálnom počítači, na ľubovolnom počítači v sieti s OS Windows a tiež na serveroch platformi Windows/Unix/Linux. Program ako taký nie je potrebné inštalovať, iba je potrebné previesť príslušné nastavenia komunikačného podporného softvéru a doinštalovať bezpečnostné certifikáty. Inštaluje sa databázový server podľa vašich technologických možností a požiadaviek.

• ďalšou zmenou je komplexné prepísanie programu do nového dizajnu s úplnou zmenou metodiky práce a prístupu k problematike. Boli analyzované a spracované pracovné postupy z 20-ročného pôsobenia programu na trhu a tieto sú premietnuté v uvedenej verzii. Dôraz bol na zjednodušení práce s programom, vysokej integrácii pracovných postupov ako aj rozšírenia možností a záberu elektronickej evidencie rozsahu predmetu činnosti mestskej a obecnej polície.